Filmy

Korona porcelanowa na jednym implancie Camlog:

Proteza/Steg na czterech implantach Straumann:

Most porcelanowy na sześciu implantach Straumann:

Most porcelanowy 3-punktowy na dwóch implantach Straumann: