Klinika dentystyczna w Słubicach!
Korzystne w EU - protezy zębowe dla pracujących w BRD!

Wszystkie kasy chorych w Niemczech muszą honorować Plan Leczenia (Heil- und Kostenplan) sporządzony według niemieckich wytycznych. Koszt wszystkich prac standardowego leczenia z listy kasy chorych jest taki sam, bez znaczenia jak wygląda suma końcowa. Gwarancja jest we wszystkich krajach Unii taka sama (2 lata). W przypadku prac o większej wartości okres gwarancji za granicą może być jednak dłuższy. Stosowane materiały zawsze odpowiadają normom europejskim. Należy ustalić termin spotkania lub wysłać plan kosztów do kasy chorych z prośbą o kontrofertę. Proszę przedłożyć książeczkę bonusową, to ważne dla otrzymania dopłaty.

Może się zdarzyć, że dopłata z kasy chorych przekracza kwotę polskiego rachunku. W takim przypadku to kwota rachunku jest tą górną granicą. Lekarz chętnie udzieli porad dotyczących kosztów i zalet różnych dostępnych opcji. Proszę poszukać własnego lekarza zaufania i nie sugerować się opiniami osób trzecich. Prace protetyczne wymagają kilku wizyt. Naszym plusem jest to, że posiadamy własne labolatorium, jako jedyna firma w Słubicach, dzięki czemu łączymy niektóre etapy prac i zmniejszamy ilość koniecznych przyjazdów.

Dla ubezpieczonych ustawowo od 1. stycznia 2005 obowiązuje nowy system dodatku do protez zębowych: kasy chorych dopłacają stały dodatek. To oznacza: na określoną diagnozę zawsze jest ta sam stała kwota dodatku. Dotychczas kasy chorych uczestniczyły w kosztach procentowo w wysokości 50 % w uznanej wymianie zęba. Na pewne rodzaje leczenia nie było z reguły żadnego dodatku.

System bonusowy wciąż obowiązuje. Kto regularnie odwiedzał lekarza, otrzymuje wyższy stały dodatek. Jeśli książeczkę bonusową prowadzi się przez pięć lat bez luk, wzrasta stale dodatek o 20 %, po dziesięciu latach o 30%.

Pod pojęciem "wymiana zęba" w rozumieniu świadczenia ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV) należy rozumieć poza koronami leczenie protetyczne wymiennym lub stałym elementem zęba. ale także kombinację obu wariantów. Tak zwana proteza jest zatem sztucznym zamiennikiem dla nieistniejących już zębów własnych. W przypadku leczenia z wymianą zęba jest wiele możliwości, a zależy to od tego, ile zębów brakuje i od tego jak ogólnie wygląda stan uzębienia.

Stałe elementy wymiany zęba to:

  • mosty
  • korony teleskopowe
  • wymiana zęba na implancie

Jako wymienny element rozumie się:

  • protezy częściowe
  • protezy całkowite
  • protezy szkieletowe

W przyszłości pacjent wciąż będzie mieć możliwość wybrania innego leczenia niż to standardowe. Stały dodatek do leczenia nie przepada. Stomatolog odróżnia tu wymianę zęba tego samego rodzaju od wymiany innego rodzaju.

Wymiana zęba tego samego rodzaju to taka, gdzie do standardowego leczenia dochodzą jeszcze inne świadczenia. Wymiana zęba innego rodzaju to taka, przy której pacjent decyduje się na leczenie całkowicie różniące sie od standardowego.

Klasy wyników:

Jako wynik określa się rezultat badania. Każdy wynik odzwierciedla indywidualną sytuację pacjenta. W związku z tym w stomatologii jest wiele możliwych wyników. Gremium biegłych, Wspólna Komisja Federalna (Gemeinsame Bundesausschuss), opisała wszystkie możliwe wyniki, uporządkowała je i podzieliła na klasy. Każdej klasie wyników przypisane jest odpowiednie leczenie. Nazywane jest leczeniem standardowym a formułuje ono, które świadczenia są właściwe w przypadku określonego wyniku w większości przypadków.