Wiele możliwości, niskie ceny

Prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli dokładnie określić koszt leczenia dentystycznego w Pani lub Pana przypadku. Na życzenie dentyści sporządzą bezpłatnie plan kosztów leczenia z przeznaczeniem dla Państwa kasy chorych. Zapraszamy też do kontaktu mailowego lub pocztowego. Podczas osobistej rozmowy wspólnie wyjaśnimy, jak dentyści mogą Pani/Panu najlepiej pomóc.